Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady práce s Vašimi údajmi

 

Sme spoločnosť Baliz s.r.o., 

Ul.stavbárov 4/6

945 01 Komárno

IČO: 50678698
 

mail: eobojok@gmail.com
telefón: 0903/960 268

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.eobojok.sk

 

Pri poskytovaní našich služieb, predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, informácia o tovare, vlastnosť daného výrobku.

 

Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 36 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, tel císlo, email.

 

Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií a iné).

 

Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

 1. Newsletter (komerčná komunikácia)

 

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 

Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 

Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

3 rok/rokov od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: eobojok@gmail.com

II. Kto sa k údajom dostane?

 

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

  • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
  • spoločnost podieľajúce sa na expedícii tovaru: Zásielkovńa s. r. o.,Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999
  • spoločnost podieľajúce sa na expedícii tovaru: GLS General Logistics Systems Slovakia, s. r. o. Gogoľova 326/18, 851 01 Petržalka
  • spoločnost podieľajúce sa na expedícii platieb: ComGate Payments, a.s. Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b
  • spoločnost podieľajúce sa na expedícii platieb:  Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, 
  • Účtovnícke a audítorské činnosti: KOMINVENT s.r.o, Pevnostný rad 12 945 01 Komárno ,IČO:3413069 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 

V našej spoločnosti ne/máme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 

V našej spoločnosti ne/dochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese eobojok@gmail.com alebo zavolajte na tel. č. +421903960268 

IV. Používanie súborov cookies

 

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 

Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 

Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 

Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Poskytovateľ

Súbory cookies

Životnosť*

Shoptet, a.s.

externaFontsLoaded

6 mesiacov

Shoptet, a.s.

NOCHACHE

6 mesiacov

Shoptet, a.s.

PHPSESSID

6 mesiacov

Shoptet, a.s.

previousURL

6 mesiacov

Shoptet, a.s.

referal

6 mesiacov

Shoptet, a.s.

mccid a mceid

6 mesiacov

Shoptet, a.s.

SRV_id

6 mesiacov

Shoptet, a.s.

CookiesOK

6 mesiacov


Google Ads

sledovací, remarketing

90 dní

 

DoubleClick

sledovací, remarketing

90 dní

 

Facebook

sledovací

90 dní

 

Google Analytics (_ga, _gid, _gat)

sledovací

90 dní

 

Heuréka

sledovací

90 dní

 

Zboží

sledovací, remarketing

90 dní

 

Smartlook

sledovací

2 roky

 

Aké súbory cookie používame?

Google Analytics - viac informácii nájdete tu: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gtagjs/cookie-usage

Google Ads - viac informácii nájdete tu: https://support.google.com/google-ads/answer/2407785?hl=sk

Kto súbory cookie vidí?

 • Zoznam.cz, s.r.o. (IČO 360 29 076);
 • Smartsupp.com, s.r.o. (IČO 036 68 681);
 • Hotjar Limited, so sídlom Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta
 • Pinterest Europe Ltd., so sídlom Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko;
 • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko;
 • Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Irsko.

Vyššie uvedení príjemcovia spracúvajú vaše osobné údaje iba na uvedené účely a na základe našich pokynov v súlade s príslušnými opatreniami na zaistenie dôvernosti a zabezpečenia vašich osobných údajov.

Osobné údaje sú poskytované mimo krajín Európskej únie s dostatočnou zárukou – spoločnosti Google, Pinterest a Facebook sú súčasťou Privacy Shield.

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 

Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 

Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 , Slovenská republika,  https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, alebo sa obrátiť na súd.

 

Tieto zásady sú účinné od 01.01.2022