Trénovanie psa pomocou elektrického obojku

Trénovanie psa pomocou elektrického obojku sa stalo veľmi populárnym. Existuje mnoho teórií o tom, či by mal byť tento typ obojku používaný alebo nie, no ak sa rozhodnete pre tento typ tréningu, je dôležité si uvedomiť, že obojok by sa mal používať iba vtedy, keď sa pes nedokáže naučiť správanie inými spôsobmi.

Predtým, ako začnete trénovať psa pomocou elektrického obojku, uistite sa, že váš pes je starší ako 6 mesiacov a má dostatočnú úroveň základného poslušnosti. Predstavenie psa k elektrickému obojku by malo byť postupné a pod vedením odborníka na tréning psov.

Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete zvážiť pri trénovaní vášho psa s elektrickým obojkom:

 1. Nastavte intenzitu obojku na najnižšiu úroveň. Skúste otestovať reakciu psa na obojok predtým, než ho budete používať na plnohodnotný tréning. Nechajte psa oboznamovať sa s obojkom a postupne zvyšujte intenzitu.

 2. Používajte elektrický obojok iba ako poslednú možnosť. Skúste použiť pozitívne posilňovanie namiesto negatívneho. Keď váš pes vykonáva požadované správanie, odmeňte ho pochvalou alebo dobrotou.

 3. Trénujte psa v pozitívnom prostredí. Tréning psa pomocou elektrického obojku by sa mal vždy robiť v príjemnom a pozitívnom prostredí. Pes by sa mal cítiť bezpečne a spokojne, a mal by byť ochotný spolupracovať.

 4. Zamerajte sa na tréning základných príkazov. Skúste začať s tréningom jednoduchých príkazov, ako sú sed, ďalej, stoj a podobne. Tieto základné príkazy by sa mali trénovať opakovane, aby sa pes dokázal naučiť, ako reagovať na elektrický obojok.

 5. Nedávajte si za cieľ naučiť psa nové správanie pomocou obojku. Elektrický obojok by sa mal používať iba na korekciu nežiaducich správaní. Nepoužívajte obojok na učenie psa nových správaní, ktoré by sa nemali prirodzene vyskytovať.

 6. Trénujte jedno správanie naraz. Skúste sa zamerať iba na jedno nežiaduce správanie naraz. Napríklad, ak váš pes skáče na ľudí, použite obojok iba vtedy, keď sa váš pes snaží skočiť na vás alebo na iných ľudí.

 7. Buďte konzistentní. Keď sa rozhodnete trénovať psa pomocou elektrického obojku, musíte byť konzistentní vo svojom prístupe a obojok používať správne. Ak sa nebudete držať určitých pravidiel a budete mať zlú techniku, môže to mať negatívny vplyv na tréning psa.

 8. Venujte pozornosť signálom tela vášho psa. Vaša reakcia na správanie psa môže mať veľký vplyv na jeho reakciu na obojok. Ak sa váš pes cíti nepríjemne alebo sa bojí, môže to spôsobiť problémy v tréningu. Venujte pozornosť signálom tela vášho psa a prispôsobte svoje správanie.

 9. Trénujte psa pomocou elektrického obojku iba za asistencie odborníka na tréning psov. Ako sme už spomenuli, trénovanie psa pomocou elektrického obojku by malo byť postupné a pod vedením odborníka na tréning psov. Toto zabezpečí, že tréning bude bezpečný a efektívny a vaša investícia do elektrického obojku sa nezmení na neúspešný tréning.

 10. Záverom treba zdôrazniť, že trénovanie psa pomocou elektrického obojku môže byť efektívnym spôsobom, ako zmeniť nežiaduce správanie psa. Je však dôležité si uvedomiť, že tento typ tréningu by sa mal používať len ako posledná možnosť a pod vedením odborníka na tréning psov. V každom prípade sa musíte uistiť, že váš pes má dostatočnú úroveň základnej poslušnosti

   
   Dajte si pozor na zdravie vášho psa. Ak má váš pes problémy so zdravím, môže byť tréning s elektrickým obojkom ešte náročnejší. Uistite sa, že váš pes je v zdravotnom stave a že sa nezhoršuje počas tréningu.